Hodnoty Diakonie

Posláním Diakonie je pomáhat potřebným. Opíráme se přitom o čtyři základní hodnoty: milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje. Hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a předávat.

 

Milosrdenství

Milosrdenství posiluje naši vůli účinně pomáhat. Vždy máme na paměti, že smyslem naší práce je člověk a jeho důstojnost. Pomoc směřujeme tam, kde je to nejvíce potřeba, a hledáme nejúčinnější způsoby jejího uplatnění. Nikomu přitom nestraníme.

Pomáháme měnit svět k lepšímu: věříme v sílu Boží lásky a lidského milosrdenství.

 

Fortelnost

Fortelnost znamená důkladnou a odborně provedenou práci. Usilujeme o to, aby výsledky naší práce byly trvalé a spolehlivé. Vede nás přitom vědomí odpovědnosti za klienty našich služeb. V duchu dobré tradice pracujeme tak, abychom i nadále byli příkladnou a inspirativní organizací.

Pomáháme měnit svět k lepšímu: dbáme na kvalitu a poctivost naší práce.

 

společenství

Společenství nám připomíná, že v Diakonii nikdo nepracuje sám pro sebe a že na úkoly v Diakonii není nikdo sám. Ceníme si spolupráce a schopnosti dorozumění jako základu dobré praxe. Pamatujeme na to, že Diakonii tvoří zaměstnanci a klienti Diakonie - příjemci služeb. Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.

Pomáháme měnit svět k lepšímu: vytváříme společenství, které dopomáhá lidem k důstojnému životu.

 

Naděje

Naděje je jako světlo svíce: čím větší je tma, tím jasněji světlo svítí a tím více je také potřeba. S takovou nadějí chceme v Diakonii sloužit i v situacích deziluzí, zklamání a bezradností. Naděje není odpovědí na všechna naše proč. Dává nám však dostatek síly, důvěry a odvahy nepropadnout v obtížných situacích rutině a rezignaci.

Pomáháme měnit svět k lepšímu: v těžkých chvílích osobních i celé organizace nás posiluje naděje.

 

Diakonické hodnoty

 

Další informace k hodnotám na webu hodnoty.diakonie.cz

Popřejte Diakonii k narozeninám